Skip to main content
Submitted by admin on Thu, 09/27/2018 - 18:34

Information Events

Austria:
30.05.2018 Linz: Upper Austria and Western Austria
28.08.2018 Vienna: Vienna and Lower Austria
29.08.2018 Graz: Province of Styria

Czechia:
06.04.2018 Žatec for North Bohemia-Region
15.05.2018 University of South Bohemia for Ceske Budejovice-Town
16.05.2018 University of South Bohemia for South Bohemia-Region
14.06.2018 University of South Bohemia for Ceske Budejovice–Region, in cooperation with the Czech Ministry of Education-Dept. South Bohemia-Region

Italy:
08.09.2017, 15:30–16:45 Bologna

Germany:
27.02.2018 Erfurt

Expert Meetings and Consultations:

Austria:
July 2018 - 28.08.2018

Czechia: (extra expert meetings not funded by the project)
18.10. 2017 Praha
19. 1.2018 Terno
22.1. 2018 Česke Budějovice
30.1.2018 Jihoceska Universtitá
5.2. 2018 Brno
20.2. 2018 Česke Budějovice
05.06.2018 Prague

Italy:
08.09.2017, 17:00 – 19:00 Bologna

Germany:
09.–16.01.2018

===============================

Informationsveranstaltungen

Österreich:
30.05.2018 Linz: Öberösterreich und West-Österreich
28.08.2018 Wien: Wien und Niederösterreich
29.08.2018 Graz: Bundesland Steiermark

Tschechien:
06.04.2018 Žatec für Nord-Böhmen
15.05.2018 Südböhmische Universität für Ceske Budejovice-Stadt
16.05.2018 Südböhmische Universität für South Bohemia-Region
14.06.2018 Südböhmische Universität für Ceske Budejovice–Region, in Kooperation mit dem Tschechischen Ministerium für Bildung - Abteilung Südböhmen

Italien:
08.09.2017, 15:30–16:45 Bologna

Deutschland:
27.02.2018 Erfurt

Expertenbefragungen:

Österreich:
Juli 2018 - 28.08.2018

Tschechien: (zusätzliche Expertentreffen, die nicht durch das Projekt finanziert wurden)
18.10. 2017 Praha
19. 1.2018 Terno
22.1. 2018 Česke Budějovice
30.1.2018 Jihoceska Universtitá
5.2. 2018 Brno
20.2. 2018 Česke Budějovice
05.06.2018 Prague

Italien:
08.09.2017, 17:00 – 19:00 Bologna

Deutschland:
09.–16.01.2018

===============================

Eventi informativi

Austria:
30.05.2018 Linz: Alta Austria e Austria occidentale
28.08.2018 Vienna: Vienna e la Bassa Austria
29.08.2018 Graz: Provincia della Stiria

Ceca:
06.04.2018 Žatec per la regione della Boemia settentrionale
15.05.2018 Università della Boemia del Sud per Ceske Budejovice-Città
16.05.2018 Università della Boemia del Sud per la Boemia meridionale-Regione
14.06.2018 Università della Boemia del Sud per la regione di Ceske Budejovice, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento Boemia meridionale-Regione

Italia:
08.09.2017, 15:30–16:45 Bologna

Germania:
27.02.2018 Erfurt

Riunioni di esperti e consultazioni:

Austria:
Luglio 2018 - 28.08.2018

Ceca: (riunioni di esperti extra non finanziati dal progetto)
18.10. 2017 Praha
19. 1.2018 Terno
22.1. 2018 Česke Budějovice
30.1.2018 Jihoceska Universtitá
5.2. 2018 Brno
20.2. 2018 Česke Budějovice
05.06.2018 Prague

Italia:
08.09.2017, 17:00 – 19:00 Bologna

Germania:
09.–16.01.2018

===============================

Informační události

Rakousko :
30.05.2018 Linz: Horní Rakousko a Západní Rakousko
28.08.2018 Vídeň: Vídeň a Dolní Rakousko
29.08.2018 Graz: Štajerská oblast

Česko:
06.04.2018 Žatec pro Severní Čechy
15.05.2018 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
16.05.2018 Jihočeská univerzita v Jihočeském kraji
14.06.2018 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ve spolupráci s Ministerstvem školství ČR Jihočeský kraj

Itálie:
08.09.2017, 15:30–16:45 Bologna

Německo:
27.02.2018 Erfurt

Zasedání a konzultace odborníků :

Rakousko :
červenec 2018 - 28.08.2018

Česko: ( mimořádné zasedání odborníků, které nebyly financovány z projektu )
18.10. 2017 Praha
19. 1.2018 Terno
22.1. 2018 Česke Budějovice
30.1.2018 Jihoceska Universtitá
5.2. 2018 Brno
20.2. 2018 Česke Budějovice
05.06.2018 Prague

Itálie:
08.09.2017, 17:00 – 19:00 Bologna

Německo:
09.–16.01.2018