Skip to main content

Semináře a setkání odborníků v České republice (incl ENG)

Semináře pro vedoucí pracovníky veřejných stravovacích zařízení- seznámení s projektem ReKuK.

V České republice byly uspořádány 4 semináře s jednotným názvem „Regionální, sezónní, bio a čerstvé potraviny ve veřejném stravování“.

První seminář a workshop se konal 6. 4. 2018 na  Střední odborné škole a Středním odborném učiliště v Žatci (Středočeský kraj). Akce se zúčastnilo 20 vedoucích školních stravovacích zařízení a také učitelé a studenti závěrečných ročníků  školy.

 V polovině května  (15. a 16.5.) se konaly dva semináře na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity  v Českých Budějovicích. První den absolvovalo seminář 30 vedoucích školních stravovacích zařízení a vedoucích kuchařů ze základních a mateřských škol města České Budějovice a druhý den 11 vedoucích školních kuchyní základních škol z Jihočeského kraje.

Čtvrtý seminář byl organizován ve spolupráci s Odborem školství Jihočeského kraje  a opět se konal na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity  v Českých Budějovicích. Zúčastnilo se 25 vedoucích školních stravovacích zařízení ze Středních škol Jihočeského kraje.

Program seminářů byl obdobný. Úvodní přednášku „Udržitelný jídelníček – využití regionálních, sezónních, bio a čerstvých potravin ve veřejném stravování“ prezentoval vždy doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D. ze Zemědělská fakulty Jihočeské univerzity, Ing. Jan Gallas – ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství  Ministerstva zemědělství v Praze informoval účastníky semináře o problematice „Bioprodukce v ČR a možnostech jejího uplatnění ve veřejném stravování“. Prof. Ing. Jan Moudrý, CSc. ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity na každém semináři prezentoval jeden z modulů projektu ReKuK (Odpady, Energie, Marketing, Potraviny, Menu) a  informaci  „Školní stravování v Evropě“. Součástí každého semináře byla krátká přednáška a dlouhá diskuse na téma:“ Současná praxe ve školním stravování“  s experty  (Bc. Anna Packová – Státní zdravotní ústav Brno, Centrum podpory veřejného zdraví , Antonín Vorel – vedoucí stravovacích služeb, Nemocnice České Budějovice nebo Bc.Drahomíra Trnčíková–ředitelka centrální školní jídelny Třebíč).

Na závěr každého semináře byli přítomní seznámeni s nabídkou doplňkového kurzu celoživotního vzdělávání, obdrželi praktické informace a materiály z projektu ReKuK a certifikát o absolvovaném školení.

Na přednáškovou a diskusní část semináře navazovala tematická exkurze nebo workshop (pestré jarní pomazánky z místních, čerstvých, sezónních a bio potravin.)

 

Setkání expertů

 Během realizace projektu ReKuK se uskutečnily čtyři  dílčí schůzky s experty, kde se konzultovala idea projektu i příprava školicích materiálů. Závěrečná společná schůzka expertů  (16 zúčastněných + organizátoři mítinku) se konala 5.6. 2018 na Ministerstvu zemědělství v Praze. Úvodem prezentoval doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D. ze Zemědělské fakulty  Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích projekt krátkou přednáškou s obligátním názvem „  Udržitelný jídelníček – využití regionálních, sezónních, bio a čerstvých potravin ve veřejném stravování  po níž následovala obsáhlá řízená diskuse ve skupinách i společné vyhodnocení.

Úvodem motivujícím odpolední  jednání byla přednáška Mgr. Aleny Strosserové, referentky školního stravování odboru školství a zdravotnictví Městského úřadu Praha nazvaná „Zkušenosti s uplatněním regionální produkce ve veřejném stravování „. Po ní následovala opět řízená diskuse.

Semináře se zúčastnili přední odborníci z oblasti zemědělské prvovýroby, specielně ekologického zemědělství, zástupci zpracovatelů a obchodníků  především s regionálními potravinami a biopotravinami. Vedle nich byli přítomni a aktivně v diskusi vystupovali odborníci z oblasti vzdělávání, zdravotnictví i marketingu.

Hlavními tématy diskuse bylo: Posouzení stávající situace  hromadného, především školního stravování  (personální, ekonomické a metodické  zabezpečení), vzdělávání manažerů a řadových pracovníků kuchyní (formy, metody, problémy spojené s motivací-vazba na výstupy projektu ReKuK, distribuce potravin (velkoobchodní nadnárodní dodavatelé kontra  drobní regionální producenti), biopotraviny –specifické problémy ČR, výchova ke zdravému životnímu stylu-stravování (úzká spolupráce rodičů, učitelů a vedení kuchyní).