Skip to main content

vJídelníčky ve veřejném stravovacím zařízení

Cvičení v tomto modulu umožňuje posluchačům analyzovat současný stav jídelníčku v jejich veřejném stravovacím zařízení  a  zlepšit  v souladu s kritérii udržitelnosti jeho ekonomické, ekologické a sociální aspekty.

Detailní Cíle předmětu

Znalosti:

 • Absolventi mají znalosti z aktuální nabídky jídel a jejichjednotlivýchsložek.
 • Jak velké porce v současnosti dělají
 • Ví o možných úsporách v jídelníčku pokud jde o přípravu jídel z čerstvého ovoce a zeleniny ve srovnání s použitím předem připravených produktů a polotovarů
 • Zná ekonomické a ekologické výhody z čerstvých produktů
 • Přizpůsobuje se nabídce místního klimatu a ročního období
 • Zná bioprodukty a jejich dodavatele (bioprodukty ze vzdáleného zahraničínepřispívají k udržitelnosti)
 • Chápe přínosyregionální produkce (podpora místní komunity a snížení emisí skleníkových plynů zkrácením dopravních vzdáleností)
 • Rozumí velikosti porcí z hlediska kalorické potřeby dospělých osob s cílem snížit plýtvání a podporu zdraví
 • Absolventi ví o možnostech náhrady masa a znají vegetariánské verze populárních jídel
 • Ví jak umožnitstrávníkům vybrat si své jídlo na celý týden dopředu a podle toho nakupovat potraviny dle možnosti hromadně
 • Dbá na to, aby se nepřipravovalo příliš mnoho jídla; Mělo by být přijato pravidlo, že strávníci, pokud přijdou pozdě mají menší výběr resp. nedostanou to, co chtějí
 • Zná  racionální velikost porcí masa (v souladu s doporučením normativů ministerstva resp. zdravotní a potravní pyramidy, porce masa někdy bývají dvojnásobné) a ví omožnostech náhrady (např. rostlinnými bílkovinami)
 • Ví  jak propojit udržitelný jídelníček v kuchyni s ostatními moduly (energie, potraviny, odpady, informační činnosti), jak využít synergií mezi moduly

Kompetence:

 • Vyvíjí, organizuje a realizuje koncepci zavádění trvale udržitelného jídelníčku ve svém veřejném stravovacím zařízení
 • Umí zavádět konkrétní opatření ke snížení porcí masa, kpoužívání čerstvých, sezónních a regionálních produktů, a úpravě velikosti porcí ve svém veřejném stravovacím zařízení
 • Optimalizuje ekonomickou a ekologickou situaci tím, že využije dlouhodobě udržitelného návrhu nabídky ve svém veřejném stravovacím zařízení
 • Je schopen motivovat zaměstnance, aby usilovali a realizovali udržitelnou koncepci nabídky ve svém veřejném stravovacím zařízení

 

 

Dovednosti / schopnosti:

 • Analyzovat stav jídelníčku ve svém veřejném stravovacím zařízení z hlediska regionality, sezónnosti, ekologické ačerstvé produkce, denní potřeby masa
 • Posoudit a vysvětlit význam udržitelného jídelníčku ve svém veřejném stravovacím zařízení
 • Realizovat konkrétní opatření ke zvýšení udržitelnosti v celém hodnotovém řetězci (nákup, příprava) ve svém veřejném stravovacím zařízení
 • Uplatňovat národní doporučení a normativy, zdravotnízásady potravní pyramidy, četnosti nabídky jednotlivých skupin potravin (maso)
 • Odhadnout přiměřenost porcí masa a být ochoten maso nahradit zeleninou a přílohami
 • Vzdělávat zaměstnance o zásadách výživy, velikosti porcí, aby se zabránilo plýtvání
 • Umět  posoudit různé typy veřejných stravovacích zařízení s ohledem na aspekty nabídek (využití regionální, sezónní, ekologické, čerstvé produkce, denní potřeby masa apod.)

 Zaměření výuky:

Studium  je zaměřeno na následující tři okruhy:

• Jídelníček a udržitelnost

•  Jídelníček a ekonomické aspekty

•  Jídelníček a efektivní čerpání zdrojů

 

Plán cvičení a zkoušení

Shrnutí

Kurz se skládá ze čtyř studijních jednotek z nichž  každá trvá 60 minut. První tři jednotky jsou rozděleny do 45 minut přednášky a 15 minut diskuse. Čtvrtá část slouží k praktickému procvičení probrané látky pod vedením  lektora. Ten uvede cvičení krátkým návodem k vyplnění pracovního sešitu. Po skončení kurzu vyhodnotí lektor společně se studenty školicí materiály a struktury výuky a cvičení.  Je plánováno nejméně 5 zkušebních školení složených z pěti kurzů (výukových modulů) v jednotlivých zemích  podílejících se na projektu. V každém kurzu se předpokládá účast nejméně pěti posluchačů. Po skončení  zkušebních školení bude na základě připomínek upravena skladba kurzů a po  závěrečných úpravách bude kurz připraven k realizaci.

 

školící materiály:

Skripta (Download)

Prezentace (powerpoint)(Download)

Metodická příručka (Download)

Pracovní sešity (Download)

Pracovní sešity včetně řešení (Download)