Skip to main content

gModul Komunikace a marketing ve veřejných stravovacích zařízeních

 

Studium  tohoto modulu  umožní posluchačům analyzovat současný stav informačních a marketingových akcí ve stravovacím zařízení, přispěje ke zlepšení komunikace se strávníky  a dalšími zúčastněnými stranami a zlepší prezentaci svých aktivit orientovaných na udržitelný systém hospodaření.

Podrobnější cíle studia

Znalosti:

 • Umět vysvětlit principy udržitelnosti obecně a konkrétně při aplikaci ve veřejném stravovacím zařízení
 • Identifikovat a rozlišovat různé typy partnerských institucí
 • Znát principy komunikace a marketingu
 • Zvolit správné nástroje pro lepší informovanost a komunikaci
 • Identifikovat hlavní problémy související s potravinami, nakládáním s odpady a využíváním energií
 • Využít zásady zeleného marketingu
 • Vysvětlit princip certifikace (ekologické štítky)

Kompetence:

 • Rozvíjet a samostatně řídit vlastníplán komunikace, nebo umět posoudit plán navrženýexterním odborníkem
 • Získat celkový přehled o metodách vhodných k dosažení udržitelnosti omezenímplýtvání (z hlediska původu potravin a jejich kvalityzbytky potravin a jídel, ostatní odpady, energie)
 • Komunikovat interně i s externími médi směrem k udržitelnosti
 • Umět zdůvodnit případné zvýšení ceny jídla pro širší veřejnost
 • Implementovat udržitelné stravování do vzdělávacích programů gastronomických zařízení a škol

Dovednosti - schopnosti:

 • Analyzovat správné nástroje k dosažení cíle
 • Dialog s vnitřními sektory společnosti
 • Posoudit konkrétní udržitelné výsledky pro komunikaci
 • Informovat zákazníky o jejich specifických požadavcích
 • Vybrat a používat nástroje sociálních médií
 • Monitorovat vnitřní a vnější zpětné vazby
 • Zvyšovat vnitřní povědomí o dosažených udržitelných výsledcích
 • Analyzovat vzdělávací programy pro zvýšení povědomí zúčastněných stran

 

 

Zaměření výuky:

Studium  je zaměřeno na následující tři okruhy:

   Udržitelnost potravin; zapojení zainteresovaných stran

    Komunikace  a marketing: Principy a nástroje; interní a externí komunikace

    Cílové zainteresované strany; vzdělávací činnost

 

Plán cvičení a zkoušení

Shrnutí

Kurz se skládá ze čtyř studijních jednotek z nichž  každá trvá 60 minut. První tři jednotky jsou rozděleny do 45 minut přednášky a 15 minut diskuse. Čtvrtá část slouží k praktickému procvičení probrané látky pod vedením  lektora. Ten uvede cvičení krátkým návodem k vyplnění pracovního sešitu. Po skončení kurzu vyhodnotí lektor společně se studenty školicí materiály a struktury výuky a cvičení.  Je plánováno nejméně 5 zkušebních školení složených z pěti kurzů (výukových modulů) v jednotlivých zemích  podílejících se na projektu. V každém kurzu se předpokládá účast nejméně pěti posluchačů. Po skončení  zkušebních školení bude na základě připomínek upravena skladba kurzů a po  závěrečných úpravách bude kurz připraven k realizaci.

 

školící materiály:

Skripta (Download)

Prezentace (powerpoint)(Download)

Metodická příručka (Download)

Pracovní sešity (Download)

Pracovní sešity včetně řešení (Download)